فرمول بهینه سازی سایت برای سئو

فرمول بهینه سازی سایت برای سئو
فرمول بهینه سازی سایت برای سئو از آنجاییکه رباتهای جستجو نرم افزار هستند و شرکتهای بزرگ درحال ارتقای الگوریتمهای آن هستندبا این حال رباتهای جستجو توانایی محدودی برای درک محتوای صفحات سایت دارند . در این حالت موتورهای جستجو از ابزار متا دیتاها و مهمترین آنها کلکات کلیدی جهت مطابقت محتوا بهره می برند . بنابراین صفحاتی که محتوای خوبی داشته باشند در اولویت رتبه بندی قرارخواهند گرفت و به رسمیت شناخته می شوند . در کنار محتوا به نکات مهم دیگری که ا...
فرمول بهینه سازی سایت برای سئو
تعداد بازدید : 1374
26/12/2016 - 1395/10/06

فرمول بهینه سازی سایت برای سئو

از آنجاییکه رباتهای جستجو نرم افزار هستند و شرکتهای بزرگ درحال ارتقای الگوریتمهای آن هستند با این حال رباتهای جستجو توانایی محدودی برای درک محتوای صفحات سایت دارند . در این حالت موتورهای جستجو از ابزار متا دیتاها و مهمترین آنها کلمات کلیدی جهت مطابقت محتوا بهره می برند . بنابراین صفحاتی که محتوای خوبی داشته باشند در اولویت رتبه بندی قرارخواهند گرفت و به رسمیت شناخته می شوند . در کنار محتوا به نکات مهم دیگری که از نظر موتورهای جستجو مهم می باشند نیز باید اهمیت داد همچون روش برنامه نویسی ، کدهای HTML ، قالب صفحات ، تصاویر ، لینک ها و...

فرمول ساده بهینه سازی سایت

SEO=Clock=C+L+O+K

به عبارت دیگر سئو نشان دهنده یک ادغام بین زمان و محتوا می باشد .

در فرمول بالا :

C : محتوای صفحه

 • گروه اصلی(Original) موثر و درجه اهمیت بالا
 •  شبه اصلی(Pseudo-Original)امتیاز کم
 •  تکثیر(Reproduced) اهمیت کم و در بیشتر مواقع امتیاز منفی

L :لینک مناسب

 • لینکهای داخلی(Internal Link) دارای اهمیت و موثر
 • لینکهای خارجی(External Link) مهم دارای اهمیت و موثر
 • لینکهای خارجی مرتبط (External Link) درجه اهمیت بالا

K  :کلمات کلیدی

 • عنوان(Title)
 • توضیحات(Description)
 • کلمات کلیدی(Keyword)چگالی کلمات کلیدی مرتبط با محتوا و توزیع منطقی مهم ، موثر و درجه اهمیت بالایی دارد

O :دیگر عوامل

 • نام دامنه
 • سن دامنه
 • سرور
 • معماری سایت
 • قالب سایت
 • نقشه سایت
 • تصاویر
 • دستورات HTML
 • آدرسها(URL)

فرمول بالا می تواند دید خوبی از سایت و صفحات شما ارائه کند . نحوه تعیین امتیاز هریک از عوامل تاثیر گذار بالا بر اساس فرمولهای خاص خود صورت می گیرد .در نهایت  با محاسبه و جمع نتایج رتبه صفحه شما نسبت به رقبا تعیین خواهد شد .