آموزش شماره هفت-بهینه سازی کلمات کلیدی

آموزش شماره هفت-بهینه سازی کلمات کلیدی
زمانیکه شخصی کلمه و یا عبارتی را در جستجوگرها جستجو می کند موتورهای جستجو برای پیدا کردن نتایج مرتبط ازعملیات تطابق پرس و جو با کلمات کلیدی بهره می برند . اکثرا عبارات جستجو شده شامل یک یا چند کلمه می باشند . به چنین عباراتی ، عبارات پرس و جو ، عبارات کلیدی و یا کلمات کلیدی گفته می شود . به این دلیل است که تاکید میشود کلمات کلیدی انتخاب شده برای صفحات خاص ، توصیفی و مرتبط باشند . مواردی که شامل بهینه سازی کلمات کلیدی می شود...
آموزش شماره هفت-بهینه سازی کلمات کلیدی
تعداد بازدید : 1173
28/12/2016 - 1395/10/08

آموزش شماره هفت-بهینه سازی کلمات کلیدی

زمانیکه شخصی کلمه و یا عبارتی را در جستجوگرها جستجو می کند موتورهای جستجو برای پیدا کردن نتایج مرتبط ازعملیات تطابق پرس و جو با کلمات کلیدی بهره می برند . اکثرا عبارات جستجو شده شامل یک یا چند کلمه می باشند . به چنین عباراتی ، عبارات پرس و جو ، عبارات کلیدی و یا کلمات کلیدی گفته می شود . به این دلیل است که تاکید میشود کلمات کلیدی انتخاب شده برای صفحات خاص ، توصیفی و مرتبط باشند .

مواردی که شامل بهینه سازی کلمات کلیدی می شود :

· فراوانی کلمه کلیدی(Keyword Frequency)

به تعداد دفعات تکرار یک کلمه کلیدی درعنوان و متادیتاها گفته می شود . تکرار کلمات کلیدی درعنوان و متادیتاها توسط بعضی از موتورهای جستجو تخلف محسوب شده و در رتبه بندی شما امتیاز منفی به همراه خواهد داشت .بطور کلی تعداد مناسب تکرار برای کلمات کلیدی بین 3-7 بار در عنوان و متادیتاها می باشد .

    • محدودیتی برای متاتگ عنوان وجود ندارد ولی طول مناسب برای عنوان صفحات 60-70 کاراکتر است .

    • طول مناسب برای متاتگ توضیحات 150-160 کاراکتر است .

 

· وزن کلمات کلیدی(Keyword Weight)

به نسبت و درصد تکرار یک کلمه کلیدی در صفحه به کل کلمات موجود در همان صفحه گفته می شود .وزن کلمه کلیدی در موتورهای جستجو  در  رتبه بندی صفحه محاسبه می شود ولی نقش کلمات کلیدی خاص در بعضی از موتورهای جستجو بیشتر است . برای استفاده از این تکنیک کافیست در صفحات از پاراگراف حاوی کلمات کلیدی استفاده کنید .به این نکته توجه کنید که متن و پاراگراف بکار رفته در صفحات مرتبط با موضوع صفحه باشد (تکنیکهای کلاه سفید).تکرار بیش از حد کلمات کلیدی در صفحات از نظر موتورهای جستجو تخلف محسوب خواهد شد (تکنیکهای کلاه سیاه).در واقع موتورجستجو به این نتیجه خواهد رسید که صفحه ای که کلمات کلیدی زیادی بکار رفته جهت فریب موتور جستجو ایجاد شده است .

 

 

· رابطه بین کلمات کلیدی(Keyword Proximity)

رابطه بین کلمات کلیدی به نحوه قرارگیری کلمات کلیدی مرتبط ، هم معنی و مترادف در یک صفحه گفته می شود .فاصله تکرار کلمات کلیدی مرتبط هرچقدر نزدیک به هم باشد تاثیر خوبی در رتبه بندی صفحه خواهد گذاشت به عنوان مثال عبارت آموزش سئو  نسبت به آموزش تکنیکهای سئو از رتبه بهتری برخوردار است به این دلیل اولا ترکیب کوتاهتر از کلمات کلیدی به کار گرفته شده است و اولویت با کلمات با طول کمتر است(2 کلمه به 3 کلمه اولویت دارد)  ثانیا موتور جستجو فرض میکند کاربر به دنبال عبارت آموزش سئو می باشد(الگوریتم های هوش مصنوعی) .

· برجستگی کلمه کلیدی(Keyword Prominence)

برجستگی کلمه کیدی به این مفهوم می باشد که تعداد تکرار ب کلمات کلیدی در ابتدای صفحه به چه میزان است . استفاده از هدر در صفحات به همراه کلمات کلیدی بخصوص در 20 کلمه اول پاراگراف صفحه بسیار مفید وتاثیر گذار می باشد .

 

· محل قرارگیری گلمات کلیدی(Keyword Placement)

یکی دیگر از موارد مرتبط با کلمات کلیدی محل قرار گیری آنهاست . محلهای قرار گیری مناسب کلمات کلیدی بشرح زیر می باشد :

1. متاتگ عنوان

2. متاتگ توضیحات

3. متاتگ کلمات کلیدی

4. استفاده بین تگ های هدر <h1> و <h2>

5. استفاده در بین تگ لینک< a href > Keyword </a >

6. تکرار مناسب در  بدنه صفحه <body>

7. استفاده در خصوصیت جایگزین تصاویر (alt)

8. استفاده در آدرس صفحات (URL)