آموزش شماره هشت-نکاتی در مورد HTML

آموزش شماره هشت-نکاتی در مورد HTML
تگ عنوان(Title) متاتگها در ناحیه هدر قرار میگیرند .تگ عنوان در این ناحیه و در بین تگهای title قرار می گیرد . عنوان صفحه چند نکته درباره عنوان صفحه : • هرآنچه بین تگهای عنوان قرار بگیرد در عنوان صفحه مرورگر نمایش داده خواهد شد . • سعی کنید در عنوان صفحه از کلمات کلیدی استفاده کنید . • طول عنوان 60-70 کاراکتر باشد . • هر صفحه باید یک عنوان منحصربفرد داشته باشد(از عناوین تکراری استفاده نکنید) • مطمئن شوید که تگهای عنوان در ن...
آموزش شماره هشت-نکاتی در مورد HTML
تعداد بازدید : 1061
31/12/2016 - 1395/10/11

آموزش شماره هشت-نکاتی در مورد HTML

پایه اصلی صفحات وب را کدهای HTML تشکیل میدهند .ساختار یک صفحه HTML به شکل زیر است :

<html>

<header>

-------------------HEADER AREA------------------

</header>

<body>

-------------------BODY AREA------------------

</body>

</html>

تگ عنوان(Title)

متاتگها در ناحیه هدر قرار میگیرند .تگ عنوان در این ناحیه و در بین تگهای title قرار می گیرد .

<title> عنوان صفحه </title>

چند نکته درباره عنوان صفحه :

  • هرآنچه بین تگهای عنوان قرار بگیرد در عنوان صفحه مرورگر نمایش داده خواهد شد .
  • سعی کنید در عنوان صفحه از کلمات کلیدی استفاده کنید .
  • طول عنوان 60-70 کاراکتر باشد .
  • هر صفحه باید یک عنوان منحصربفرد داشته باشد(از عناوین تکراری استفاده نکنید)
  • مطمئن شوید که تگهای عنوان در ناحیه هدر قرارگرفته باشند .

لینک(Link)

از لینکها برای ارتباط بین متن و تصویر با صفحات استفاده می شود .در واقع هدایت کاربر در سایت از صفحه ای به صفحه دیگر از طریق لینکها اتفاق میافتد .لینک می تواند به صفحات داخلی ارتباط داشته باشد و یا صفحات خارجی .یکی از راههای ایجاد بک بکلینک(Backlink) استفاده از لینک می باشد .پس از ایجاد لینک آنچیزی که کاربران مشاهده می کنند  عنوان لینک می باشد که به عنوان لنگر معروف است .

عنوان لنگر(Anchor)

از خصوصیت عنوان لنگر در لینکها برای توصیف لینکها بصورت متنی استفاده می شود .یک لینک در دستورات HTML بصورت زیر تعریف می شود :

 

<a href=”Link Address” >Anchor Text</a>

 

 

چند نکته درباره عنوان لنگر :

  • متن توصیفی در لنگرها توسط موتورهای جستجو دیده می شوند .
  • از کلمات کلیدی استفاده کنید .
  • آدرس لینک را حتما امتحان کنید که به صفحه درستی مرتبط شده باشد .
  • از وجود صفحه مرتبط شده اطمینان حاصل کنید .

 

عنوان جایگزین(Alternative)

از عنوان جایگزین در تصاویر استفاده میشود .زمانیکه تصویری را در صفحه به کار میبرید چنانچه امکان نمایش تصویر در نمایشگر کاربر وجود نداشته باشد به جای تصویر عنوان جایگزین نمایش داده خواهد شد . نحوه نمایش تصویر و استفاده از عنوان جایگزین به صورت زیر می باشد :

<img src="آدرس تصویر" alt="عنوان جایگزین" />