آموزش شماره یازده-بررسی و ارزیابی عملکرد سئو-قسمت اول(SEO Audit)

آموزش شماره یازده-بررسی و ارزیابی عملکرد سئو-قسمت اول(SEO Audit)
آموزش شماره یازده-بررسی و ارزیابی عملکرد سئو-قسمت اول(SEO Audit) بررسی عملکرد و نتیجه حاصل از اقدامات شما در جهت پیاده سازی سئو کاری مرسوم بوده و به کمک ارزیابی این امکان برای شما بوجود خواهد آمد تا نقاط ضعف در این حوزه را شناسایی و در جهت رفع آنها اقدام لازم انجام دهید.بدون ارزیابی مانند حرکت کردن در مسیر تاریکی است که هم زمان و هم پول خود را صرف کرده اید ولی به مقصد مورد نظر نرسیده و نخواهید رسید. نتایج حاصل در مواجه ربات خزنده موتورهای ...
آموزش شماره یازده-بررسی و ارزیابی عملکرد سئو-قسمت اول(SEO Audit)
تعداد بازدید : 1209
10/01/2017 - 1395/10/21

آموزش شماره یازده-بررسی و ارزیابی عملکرد سئو-قسمت اول(SEO Audit)

بررسی عملکرد و نتیجه حاصل از اقدامات شما در جهت پیاده سازی سئو کاری مرسوم بوده و به کمک ارزیابی این امکان برای شما بوجود خواهد آمد تا نقاط ضعف در این حوزه را شناسایی و در جهت رفع آنها اقدام لازم انجام دهید.بدون ارزیابی مانند حرکت کردن در مسیر تاریکی است که هم زمان و هم پول خود را صرف کرده اید ولی به مقصد مورد نظر نرسیده و نخواهید رسید.

 

نتایج حاصل در مواجه ربات خزنده موتورهای جستجو با صفحات سایت شما(Crawling)

در ابتدا نیاز به شبیه سازی صفحات سایت خود در مواجهه با زمانیکه ربات موتورجستجو اقدام به خزیدن بروی صفحات سایت شما می کند دارید .این شبیه سازی این امکان را به شما می دهد که دید خوبی نسبت به عملیات خزیدن ربات موتورهای جستجو کسب کنید و همچنین نقاط ضعف صفحات خود را شناسایی کنید .

نتایج حاصل از این شبیه سازی شامل موارد زیر می باشد :

  • استخراج عنوان صفحه(Metadata Title)
  • استخراج کلمات کلیدی صفحه(Metadata Keyword)
  • استخراج توضیحات صفحه(Metadata Description)
  • استخراج محتوای صفحه(Page Content)
  • استخراج لینکهای داخلی صفحه(Internal Links)
  • استخراج لینکهای خارجی صفحه(External Links)
  • تراکم کلمات کلیدی(Keyword Density)

 

ابزار مورد استفاده

به کمک جستجوی عبارت Search Engine Spider Simulator سایتهای مختلفی به شما معرفی خواهند شد که میتوان به موارد زیر اشاره کرد :

نتایج حاصله به این معنی نیست که تمامی این اطلاعات در موتورهای جستجو ذخیره سازی شده اند.شما میتوانید به کمک ابزار مدیریتی موتورهای جستجو مانند وب مستر گوگل به بررسی Crawling  در سایت خود بپردازید .در قسمت Crawl State وب مستر گوگل آمار 90 روز گذشته آمار بات خزنده را نمایش می دهد .بطور کلی نمودار این بخش باید در بازه یک یا دو هفته در یک سطح ثابت قرار بگیرد .