سخن بزرگان استیو جابز

سخن بزرگان استیو جابز
سخن بزرگان استیو جابز با عقل جور در نمیاد که آدم های باهوش رو استخدام کنیم و بهشون بگیم چه کاری بکنند. ما آدم های باهوش رو استخدام می کنیم تا اونا به ما بگن چه کاری بکنیم!
تعداد بازدید : 996
15/02/2017 - 1395/11/27

سخن بزرگان استیو جابز

با عقل جور در نمیاد که آدم های باهوش رو استخدام کنیم و بهشون بگیم چه کاری بکنند.
ما آدم های باهوش رو استخدام می کنیم تا اونا به ما بگن چه کاری بکنیم!