تضمین بازگشت پول | دیجی فورشاپ

تضمین بازگشت پول

دیجی فور شاپ این امکان را برای کاربران خود فراهم کرده است که در صورت عدم رضایت از نرم افزار سرویس خود را لغو کنند و مبلغ پرداختی را در دوره یکماه رایگان بصورت کامل دریافت نمایند . چون اعتقاد داریم مشتریان ما حق انتخاب دارند پس ما به عقیده آنها احترام می گذاریم .


یکماه رایگان هدیه دی جی فور شاپ به شما

یکماه رایگان

یکماه رایگان هدیه دیجی فورشاپ به کاربران خود است .اگر از خدمات ما راضی بودید ادامه دهید در غیر اینصورت پولتان را بدون پرسش و مشکلی پس بگیرید .این دوره یکماهه فرصت خوبیست برای آشنایی شما با ما . پس باید به هم فرصت دهیم .


قالب سایت رایگان

دیجی فورشاپ یک هدیه رایگان دیگر برای شما دارد . در زمان انتخاب سرویس یک قالب رایگان تقدیم شما خواهد شد .لذت ببرید


اجاره و فروش نرم افزارهای تحت وب برای اولین بار در ایران

خرید نرم افزار

کاربران دیجی فور شاپ در زمان اجاره نرم افزار از قیمت آن طبق فاکتور صادر شده مطلع خواهند شد .در زمان اجاره این امکان را فراهم کرده ایم که اگر نیاز به خرید نرم افزار کردید بدون هیچ مشکلی و طبق توافقی که کرده ایم آن را تهیه کنید

ماههای باقیمانده اجاره از مبلغ فروش نرم افزار کسر خواهند شد.