دیجی فورشاپ با خدمات راه اندازی سایت که شامل ورود محتوای سایت می باشد این امکان را برای مشتریان فراهم میکند تا در سریع ترین زمان ممکن سایت خود را راه اندازی کرده و به ارائه خدمات بپردازند.