منشور حقوق مشتری

در راستای سیاست مشتری مداری در دیجی فور شاپ برآن شدیم تا حقوق مشتریان را به شکلی مشخص تدوین و برای عموم عرضه کنیم چون اعتقاد داریم بقای مجموعه دیجی فورشاپ به مشتریانش و تعهدات ما وابسته است


مشتری دیجی فورشاپ حق دارد که بداند  :

  1. خدمات موجود را به دلخواه انتخاب کند نه به اجبار.

  2. کیفیت سرلوحه خدمات دیجی فورشاپ است و قطعا از آن عبور نخواهیم کرد .

  3. تمامی خدمات باید در کوتاهترین زمان ممکن در اختیار مشتری قرار بگیرد .

  4. مشتری هر زمان می تواند لغو دریافت خدمات کند .

  5. حق مشتری استفاده از خدمات پس از فروش و پشتیبانی مناسب در هر مکان و زمان می باشد .

  6. انتقادها و پیشنهادهایش قطعا بررسی و ترتیب اثر داده خواهند شد .

  7. مشتری حق دارد سوال کند و جواب قانع کننده دریافت کند .


ما اعتقاد داریم بهترین داور مشتریان ما هستند پس تمام تلاشمان را برای جلب رضایت آنها به کار خواهیم گرفت .

 

یکماه رایگان خدمات دیجی فورشاپبازگشت صددرصد پول درصورت عدم رضایتمندیقالب سایت رایگان هدیه ما به شما