مدت زمان اجاره


مدت اجاره مبلغ دوره(تومان) تخفیف
سه ماهه 150,000
165,000
10%
شش ماهه 300,000
330,000
10%
یکساله 600,000
660,000
10%

مبلغ خرید نرم افزار تا انتهای دوره اجاره : 25,000,000 ریال جهت اطلاعات بیشتر کلیک کنید

سرویس ورود محتوا (سایت خود را به سرعت راه اندازی کنید)