مدت زمان اجاره


مدت اجاره مبلغ دوره(تومان) تخفیف
شش ماهه 382,500
450,000
15%
یکساله 765,000
900,000
15%

مبلغ خرید نرم افزار تا انتهای دوره اجاره : 35,000,000 ریال جهت اطلاعات بیشتر کلیک کنید

سرویس ورود محتوا (سایت خود را به سرعت راه اندازی کنید)