مدت زمان اجاره


مدت اجاره مبلغ دوره(تومان) میزان صرفه جویی سالیانه
سه ماهه 156,750
165,000
5%
شش ماهه 297,000
330,000
10%
یکساله 561,000
660,000
15%

مبلغ خرید نرم افزار تا انتهای دوره اجاره : 25,000,000 ریال جهت اطلاعات بیشتر کلیک کنید

سرویس ورود محتوا (سایت خود را به سرعت راه اندازی کنید)