مدت زمان اجاره


مدت اجاره مبلغ دوره(تومان) تخفیف
شش ماهه 535,500
630,000
15%
یکساله 1,071,000
1,260,000
15%

مبلغ خرید نرم افزار تا انتهای دوره اجاره : 55,000,000 ریال جهت اطلاعات بیشتر کلیک کنید

سرویس ورود محتوا (سایت خود را به سرعت راه اندازی کنید)