مدت زمان اجاره


مدت اجاره مبلغ دوره(تومان) تخفیف
سه ماهه 210,000
231,000
10%
شش ماهه 420,000
462,000
10%
یکساله 840,000
924,000
10%

مبلغ خرید نرم افزار تا انتهای دوره اجاره : 40,000,000 ریال جهت اطلاعات بیشتر کلیک کنید

سرویس ورود محتوا (سایت خود را به سرعت راه اندازی کنید)