مدت زمان اجاره


مدت اجاره مبلغ دوره(تومان) میزان صرفه جویی سالیانه
سه ماهه 219,450
231,000
5%
شش ماهه 415,800
462,000
10%
یکساله 785,400
924,000
15%

مبلغ خرید نرم افزار تا انتهای دوره اجاره : 40,000,000 ریال جهت اطلاعات بیشتر کلیک کنید

سرویس ورود محتوا (سایت خود را به سرعت راه اندازی کنید)