مدت زمان اجاره


مدت اجاره مبلغ دوره(تومان) تخفیف
شش ماهه 586,500
690,000
15%
یکساله 1,173,000
1,380,000
15%

مبلغ خرید نرم افزار تا انتهای دوره اجاره : 70,000,000 ریال جهت اطلاعات بیشتر کلیک کنید

سرویس ورود محتوا (سایت خود را به سرعت راه اندازی کنید)