مدت زمان اجاره


مدت اجاره مبلغ دوره(تومان) میزان صرفه جویی سالیانه
سه ماهه 250,800
264,000
5%
شش ماهه 475,200
528,000
10%
یکساله 897,600
1,056,000
15%

مبلغ خرید نرم افزار تا انتهای دوره اجاره : 50,000,000 ریال جهت اطلاعات بیشتر کلیک کنید

سرویس ورود محتوا (سایت خود را به سرعت راه اندازی کنید)