مدت زمان اجاره


مدت اجاره مبلغ دوره(تومان) تخفیف
سه ماهه 240,000
264,000
10%
شش ماهه 480,000
528,000
10%
یکساله 960,000
1,056,000
10%

مبلغ خرید نرم افزار تا انتهای دوره اجاره : 50,000,000 ریال جهت اطلاعات بیشتر کلیک کنید

سرویس ورود محتوا (سایت خود را به سرعت راه اندازی کنید)