پلن 1 (معرفی ساده)
ماهیانه/ 33,000تومان

قالب رایگان


دامنه رایگان


ایمیل رایگان


100 MB فضای میزبانی


قالب سازگار با تبلت/موبایل


سیستم مدیریت محتوا


x


x


x


x


توضیحات بیشتر

انتخاب
پلن 2(معرفی پیشرفته)
ماهیانه/ 55,000تومان

قالب رایگان


دامنه رایگان


ایمیل رایگان


200 MB فضای میزبانی


قالب سازگار با تبلت/موبایل


معرفی محصولات /خدمات


سیستم مدیریت محتوا


گالری تصاویر


x


x


توضیحات بیشتر

انتخاب
پلن 3(فروشگاه حرفه ای)
ماهیانه/ 77,000تومان

قالب رایگان


دامنه رایگان


ایمیل رایگان


300 MB فضای میزبانی


قالب سازگار با تبلت/موبایل


فروشگاه اینترنتی


مقایسه کالا با کالا


x


درگاه پرداخت آنلاین


مشاوره جهت اخذ نماد الکترونیک


توضیحات بیشتر

انتخاب
پلن 4(فروشگاه سفارشی)
ماهیانه/ 88,000تومان

قالب رایگان


دامنه رایگان


ایمیل رایگان


400 MB فضای میزبانی


قالب سازگار با تبلت/موبایل


فروشگاه اینترنتی


مقایسه کالا با کالا


بنرهای تبلیغاتی


درگاه پرداخت آنلاین


مشاوره جهت اخذ نماد الکترونیک


توضیحات بیشتر

انتخاب
پلن 1
170,000تومان
پلن 2
210,000تومان
پلن 3
450,000تومان
پلن 4
750,000تومان