وب سایت پیشرفته
ماهیانه/ 75,000تومان

قالب رایگان


دامنه رایگان


ایمیل رایگان


300 MB فضای میزبانی


قالب سازگار با تبلت/موبایل


معرفی محصولات /خدمات


سیستم مدیریت محتوا


گالری تصاویر


x


x


توضیحات بیشتر

انتخاب
وب سایت ساده
ماهیانه/ 55,000تومان

قالب رایگان


دامنه رایگان


ایمیل رایگان


200 MB فضای میزبانی


قالب سازگار با تبلت/موبایل


سیستم مدیریت محتوا


x


x


x


x


توضیحات بیشتر

انتخاب
وب سایت فروشگاه سفارشی
ماهیانه/ 115,000تومان

قالب رایگان


دامنه رایگان


ایمیل رایگان


500 MB فضای میزبانی


قالب سازگار با تبلت/موبایل


فروشگاه اینترنتی


مقایسه کالا با کالا


بنرهای تبلیغاتی


درگاه پرداخت آنلاین


مشاوره جهت اخذ نماد الکترونیک


توضیحات بیشتر

انتخاب
وب سایت فروشگاهی حرفه ای
ماهیانه/ 105,000تومان

قالب رایگان


دامنه رایگان


ایمیل رایگان


400 MB فضای میزبانی


قالب سازگار با تبلت/موبایل


فروشگاه اینترنتی


مقایسه کالا با کالا


x


درگاه پرداخت آنلاین


مشاوره جهت اخذ نماد الکترونیک


توضیحات بیشتر

انتخاب
ورود محتوا(فروشگاه پیشرفته)
1,150,000تومان

 ثبت 80 تا 200 محصول


ایجاد منوی اصلی


ایجاد زیر منوها


ایجاد گروه و زیرگروه محصول


بالاگذاری مقالات(ده مورد)


دسته بندی خصوصیات محصول


امتیاز دهی


بنرهای پیشنهاد ویژه


بنرهای شگفت انگیز


کمپین تخفیف

ورود محتوا(فروشگاهی ساده)
550,000تومان

 ثبت 30 تا 80 محصول


ایجاد منوی اصلی


ایجاد زیر منوها


ایجاد گروه و زیرگروه محصول


بالاگذاری مقالات(هشت مورد)


دسته بندی خصوصیات محصول


امتیاز دهی


بنرهای پیشنهاد ویژه


بنرهای شگفت انگیز


کمپین تخفیف

ورود محتوا(وب سایت پیشرفته)
310,000تومان

تنظیمات پایه


ایجاد منوی اصلی


 ایجاد زیر منوها و اطلاعات مرتبط


بالاگذاری تصاویر صفحه اصلی


راه اندازی شبکه های اجتماعی(دو مورد)


بالاگذاری مقالات(هشت مورد)


بالاگذاری خبر(هشت مورد)


راه اندازی گالری


معرفی محصول یا خدمات


x

ورود محتوا(وب سایت ساده)
250,000تومان

تنظیمات پایه


ایجاد منوی اصلی


  ایجاد زیر منوها و اطلاعات مرتبط


بالاگذاری تصاویر صفحه اصلی


راه اندازی شبکه های اجتماعی(دو مورد)


بالاگذاری مقالات(پنج مورد)


بالاگذاری خبر(پنج مورد)


x


x


x