پلن 1 (معرفی ساده)
ماهیانه/ 55,000تومان

قالب رایگان


دامنه رایگان


ایمیل رایگان


200 MB فضای میزبانی


قالب سازگار با تبلت/موبایل


سیستم مدیریت محتوا


x


x


x


x


توضیحات بیشتر

انتخاب
پلن 2(معرفی پیشرفته)
ماهیانه/ 75,000تومان

قالب رایگان


دامنه رایگان


ایمیل رایگان


300 MB فضای میزبانی


قالب سازگار با تبلت/موبایل


معرفی محصولات /خدمات


سیستم مدیریت محتوا


گالری تصاویر


x


x


توضیحات بیشتر

انتخاب
پلن 3(فروشگاه حرفه ای)
ماهیانه/ 105,000تومان

قالب رایگان


دامنه رایگان


ایمیل رایگان


400 MB فضای میزبانی


قالب سازگار با تبلت/موبایل


فروشگاه اینترنتی


مقایسه کالا با کالا


x


درگاه پرداخت آنلاین


مشاوره جهت اخذ نماد الکترونیک


توضیحات بیشتر

انتخاب
پلن 4(فروشگاه سفارشی)
ماهیانه/ 115,000تومان

قالب رایگان


دامنه رایگان


ایمیل رایگان


500 MB فضای میزبانی


قالب سازگار با تبلت/موبایل


فروشگاه اینترنتی


مقایسه کالا با کالا


بنرهای تبلیغاتی


درگاه پرداخت آنلاین


مشاوره جهت اخذ نماد الکترونیک


توضیحات بیشتر

انتخاب
پلن 1
250,000تومان

تنظیمات پایه


ایجاد منوی اصلی


  ایجاد زیر منوها و اطلاعات مرتبط


بالاگذاری تصاویر صفحه اصلی


راه اندازی شبکه های اجتماعی(دو مورد)


بالاگذاری مقالات(پنج مورد)


بالاگذاری خبر(پنج مورد)


x


x


x

پلن 2
310,000تومان

تنظیمات پایه


ایجاد منوی اصلی


 ایجاد زیر منوها و اطلاعات مرتبط


بالاگذاری تصاویر صفحه اصلی


راه اندازی شبکه های اجتماعی(دو مورد)


بالاگذاری مقالات(هشت مورد)


بالاگذاری خبر(هشت مورد)


راه اندازی گالری


معرفی محصول یا خدمات


x

پلن 3
550,000تومان

 ثبت 30 تا 80 محصول


ایجاد منوی اصلی


ایجاد زیر منوها


ایجاد گروه و زیرگروه محصول


بالاگذاری مقالات(هشت مورد)


دسته بندی خصوصیات محصول


امتیاز دهی


بنرهای پیشنهاد ویژه


بنرهای شگفت انگیز


کمپین تخفیف

پلن 4
1,150,000تومان

 ثبت 80 تا 200 محصول


ایجاد منوی اصلی


ایجاد زیر منوها


ایجاد گروه و زیرگروه محصول


بالاگذاری مقالات(ده مورد)


دسته بندی خصوصیات محصول


امتیاز دهی


بنرهای پیشنهاد ویژه


بنرهای شگفت انگیز


کمپین تخفیف