پلن 1 (معرفی ساده)
ماهیانه/ 33,000تومان

  قالب رایگان


  دامنه رایگان


  ایمیل رایگان


  100 MB فضای میزبانی


  قالب سازگار با تبلت/موبایل


  سیستم مدیریت محتوا


  x


  x


  x


  x


  توضیحات بیشتر

انتخاب
پلن 2(معرفی پیشرفته)
ماهیانه/ 55,000تومان

  قالب رایگان


  دامنه رایگان


  ایمیل رایگان


  200 MB فضای میزبانی


  قالب سازگار با تبلت/موبایل


  معرفی محصولات /خدمات


  سیستم مدیریت محتوا


  گالری تصاویر


  x


  x


  توضیحات بیشتر

انتخاب
پلن 3(فروشگاه حرفه ای)
ماهیانه/ 77,000تومان

  قالب رایگان


  دامنه رایگان


  ایمیل رایگان


  300 MB فضای میزبانی


  قالب سازگار با تبلت/موبایل


  فروشگاه اینترنتی


  مقایسه کالا با کالا


  x


  درگاه پرداخت آنلاین


  مشاوره جهت اخذ نماد الکترونیک


  توضیحات بیشتر

انتخاب
پلن 4(فروشگاه سفارشی)
ماهیانه/ 88,000تومان

  قالب رایگان


  دامنه رایگان


  ایمیل رایگان


  400 MB فضای میزبانی


  قالب سازگار با تبلت/موبایل


  فروشگاه اینترنتی


  مقایسه کالا با کالا


  بنرهای تبلیغاتی


  درگاه پرداخت آنلاین


  مشاوره جهت اخذ نماد الکترونیک


  توضیحات بیشتر

انتخاب
پلن 1
170,000تومان

  تنظیمات پایه


  ایجاد منوی اصلی


    ایجاد زیر منوها و اطلاعات مرتبط


  بالاگذاری تصاویر صفحه اصلی


  راه اندازی شبکه های اجتماعی(دو مورد)


  بالاگذاری مقالات(پنج مورد)


  بالاگذاری خبر(پنج مورد)


  x


  x


  x

پلن 2
210,000تومان

  تنظیمات پایه


  ایجاد منوی اصلی


   ایجاد زیر منوها و اطلاعات مرتبط


  بالاگذاری تصاویر صفحه اصلی


  راه اندازی شبکه های اجتماعی(دو مورد)


  بالاگذاری مقالات(هشت مورد)


  بالاگذاری خبر(هشت مورد)


  راه اندازی گالری


  معرفی محصول یا خدمات


  x

پلن 3
450,000تومان

   ثبت 30 تا 80 محصول


  ایجاد منوی اصلی


  ایجاد زیر منوها


  ایجاد گروه و زیرگروه محصول


  بالاگذاری مقالات(هشت مورد)


  دسته بندی خصوصیات محصول


  امتیاز دهی


  بنرهای پیشنهاد ویژه


  بنرهای شگفت انگیز


  کمپین تخفیف

پلن 4
750,000تومان

   ثبت 80 تا 200 محصول


  ایجاد منوی اصلی


  ایجاد زیر منوها


  ایجاد گروه و زیرگروه محصول


  بالاگذاری مقالات(ده مورد)


  دسته بندی خصوصیات محصول


  امتیاز دهی


  بنرهای پیشنهاد ویژه


  بنرهای شگفت انگیز


  کمپین تخفیف