قالب های آماده پرتال

شما می توانید قالب دلخواه خود را بر روی وبسایت انتخاب نمایید.

قالب آماده قالب آماده قالب آماده

قالب را انتخاب کنید یا خودتان بسازید.

پرتال به شما این امکان را می دهد که با انتخاب هر کدام از قالب ها، موضوع فعالییت آن را تغییر دهید و برای عناونین دیگری استفاده کنید، به همین خاطر الزاما نیازی به استفاده از هر قالب در موضوع طراحی شده نمی باشد..